Musikakutens hemsida         [ Spacer ]
        [ Spacer ]
        [ Spacer ]
 
Om sajten
För lärare
Mallar
Hjälp
[ Spacer ]
Grupp
Sång
Gitarr
Bas
Trummor
Klaviatur
Midi
Inspelning
 

[ image ]

Hem » Grupp » Noter

Noter

Man behöver inte kunna läsa – eller spela efter noter – när man spelar pop eller rock. De är mer regel än undantag att rockmusiker kan noter.

Det är däremot en stor fördel om man vet hur ackord är uppbyggda och hur takter fungerar. Det är dock ingen nackdel om man känner till lite om noter och hur notsystemet är uppbyggt.

Klaver

G-klav
G-klav. Visar tonen G i korset som bildas på andra notlinjen.

F-klav
F-klav. Visar tonen F mellan prickarna på fjärde notlinjen.

C-klav
C-klav. Visar tonen C på linjen mellan bågarna. Kan flyttas.

^ Upp

Förtecken

Korsförtecken
Korsförtecken. Höjer en ton ett halvt tonsteg. Ett band upp på gitarr. En tangent upp på klaviatur. Tonen får ändelsen -iss.

Dubbelkors
Dubbelkors. Höjer en ton två halva tonsteg. (Ovanlig)

Beförtecken
Beförtecken. Sänker en ton ett halvt tonsteg. Tonen får ändelsen -ess

Dubbelbe
Dubbelbe. Sänker tonen två halva tonsteg. (Ovanlig)

Återställningstecken
Återställningstecken. Återställer be eller korsförtecken.

^ Upp

Noter och notvärden

Helnot
Helnot. Fyra fjärdedelar lång.

Halvnot
Halvnot. Två fjärdedelar lång.

Fjärdedelsnot
Fjärdedelsnot. Grundnoten som bestämmer taktart. Ex. 2/4, 4/4 eller 5/4.

Åttondelsnot
Åttondelsnot. Två på en fjärdedel.

Sextondelsnot
Sextondelsnot. Fyra på en fjärdedel.

32-delsnot
32-delsnot. Åtta på en fjärdedel. (Ovanlig)

64-delsnot
64-delsnot. Sexton på en fjärdedel. (Ännu ovanligare)

Punkterad not
Punkterad not. Förlängs med halva sitt värde. En punkterad fjärdedel är lika lång som tre åttondelar osv.

Bindebåge
Bindebåge. De två noterna spelas utan uppehåll.

Triol
Triol. I det här exemplet, åttondelstrioler. Tre på en fjärdedel.

^ Upp

Pauser

Helpaus
Helpaus. Varar fyra fjärdedelar. Hänger under fjärde notlinjen.

Halvpaus
Halvpaus. Varar två fjärdedelar. Ligger på tredje notlinjen.

Fjärdedelspaus
Fjärdedelspaus. Varar i en fjärdedel.

Åttondelspaus
Åttondelspaus.

SextondelspausSextondelspaus.

32-delspaus
32-delspaus. (Ovanlig)

64-delspaus
64-delspaus. (Ovanlig)

Punkterad paus
Punkterad paus. Förlänger pausen med halva dess värde. I det här exemplet, en punkterad åttondelspaus blir tre sextondelar lång.

^ Upp

Skalor

Skalor.
Man kan lära sig att se vilken skala och tonart låten har, genom att titta på hur många kors- eller beförtecken som finns direkt efter G-klaven i notsystemet.

 • Inget förtecken - C-dur eller A-moll
 • Ett korsförtecken - G-dur eller E-moll
 • Två korsförtecken - D-dur eller B-mol
 • Tre korsförtecken - A-dur eller Fiss-moll
 • Fyra korsförtecken - E-dur eller Ciss-moll
 • Fem korsförtecken - B-dur eller Giss-moll
 • Sex korsförtecken - Fiss-dur eller Diss-moll
 • Ett beförtecken - F-dur eller D-moll
 • Två beförtecken - Bess-dur eller G-moll
 • Tre beförtecken - Ess-dur eller C-moll
 • Fyra beförtecken - Ass-dur eller F-moll
 • Fem beförtecken - Dess-dur eller Bess-moll
 • Sex beförtecken - Gess-dur eller Ess-moll

Att det blir både en dur- och en mollskala på varje, beror på att varje durskala har en mollskala som syster. Detta kallas för parallelltonarter. Ett annat sätt att se det här på är genom att använda kvintcirkeln:

Kvintcirkel

Tecken i notsystemet

Samma som takten före
Samma som takten före.

Repris
Repris. Ta om mellan repristecknen.

Vibrato
Vibrato.

Coda
Coda. Hänvisar till annan plats i notsystemet där tecknet finns.

Vad heter noten?

Vad heter noten? (Klicka för större bild)

» Förstora bilden (Öppnas i nytt fönster).

Av Kecke Lundgren
Textbearbetning: Jerry Prütz

^ Upp

:: Vad?
» Noter
» Toner
» Vad är TAB?
» Ackordsanalys
:: Hur?
» Att komma igång
» Välja och ta ut låtar
» Repa effektivt
» Skriva låtar
» Ackord som passar
» Skalor som passar
» Komma vidare
:: Länkar
» Studiefrämjandet
» Nemis
» MOKS
» Livekarusellen

Studiefrämjandet

[ Spacer ] [ Spacer ]
  © Copyright Studiefrämjandet, Riksförbundet 1999-
  Studiefrämjandet, Box 38134, 100 64 Stockholm. Telefon 08-545 707 00.
[ Spacer ] [ Spacer ]
Webb av Portabla Media